REIAL DECRET LLEI 15/2020 DE MESURES URGENTS PER RECOLZAR L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ (COVID-19)

Es va publicar el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents per recolzar l’economia i l’ocupació, que entra en vigor el dia 23 d’abril. Aquesta disposició estableix mesures entre les que cal destacar: Mesures per a reduir els costos operatius de PIMES i autònoms (articles 1 a 5) S’estableixen moratòries, durant l’estat [...]